All for Joomla All for Webmasters

Historijat RIVA d.o.o. kompanije

Riva d.o.o Tuzla je osnovana 1991. godine pod nazivom Riva Komerc d.o.o.

Od samog osnivanja glavni fokus poslovanja je bila maloprodaja i veleprodaja robe široke potrošnje. U veoma kratkom periodu, dokazavši svoju poziciju na tržištu i opravdavajući povjerenje poslovnih partnera, Riva d.o.o. je počela saradnju sa većim renomiranim brendovima i firmama na regionu bivše Jugoslavije sa kojima uspješno posluje i danas.

Unapređenjem poslovanja, investiranjem u transportna sredstva, tehnoglogiju, aplikativna rješenja i kvalitetne ljudske resurse, Riva d.o.o. stvorila je distributivnu mrežu prodaje koja trenutno pokriva veći dio Bosne i Hercegovine. Ovo je posebno slučaj u ambulantnoj prodaji i dostavi, u čemu je Riva d.o.o. prepoznatljiv lider na tržištu Bosne i Hercegovine.

Tržište koje Riva d.o.o. trenutno pokriva broji blizu 2000 prodajnih mjesta. Kapacitet ovako velikog tržišta, obzirom na veličinu regiona, pokriveno je s velikom flotom teretnih vozila kojima se vrši prodaja i distribucija roba široke potrošnje. Riva d.o.o. i njene sestrinske firme djeluju uniformno na kompletnom regionu stvarajući tako homogene distributivne čvorove za prodaju i distribuciju proizvoda i roba široke potrošnje kao iza pružanje drugih usluga.

Firma posjeduje i vlastiti procesing centar za posredovanje pri prodaji e-dopuna svih telekom operatera u BiH koji procesira preko 500 prodajnih mjesta svakog dana.

U distributivnu mrežu Riva d.o.o. spadaju sljedeće podružnice i sestrinske firme:
• Riva d.o.o., Tuzla: Centrala firme.
• Podružnica Tuzla: Centralno skladište, veleprodaja, maloprodaja i mobilna dostava.
• Podružnica Brčko: veleprodaja i mobilna prodaja (9 maloprodajnih objekata)
• Riva Company Doboj: veleprodaja i mobilna prodaja (9 maloprodajnih objekata)
• Duhanpromet, Sarajevo: veleprodaja, maloprodaja i mobilna prodaja (110 maloprodajnih objekata)
• Duhan, Tuzla: 63 maloprodajna objekata
• Robni Terminal, Tuzla: Vanjski i unutrašnji promet roba i usluga, djelatnosti međunarodne špedicije i špediterskih usluga, usluge Javnog Carinskog Skladišta, usluge prevoza te iznajmljivanje mehanizacije.

Sva roba se distribuira preko našeg centralnog distributivnog centra u Tuzli prema poslovnicama i sestrinskim firmama u ostalim gradovima.

Pored vrhunskih materijalno-tehničkih resursa, strateški lociranih objekata veleprodaje i maloprodaje, potrebno je istaći da našu firmu prije svega čine ljudi. Kvalitetni ljudski resursi su ono što nas održava na liderskoj poziciji na tržištu. Riva d.o.o. i njene sestrinske firme trenutno upošljavaju više od 300 uposlenika.