Historijat RIVA d.o.o. kompanije

Riva d.o.o Tuzla je osnovana 1991. godine pod nazivom Riva Komerc d.o.o.

Od samog osnivanja glavni fokus poslovanja je bila maloprodaja i veleprodaja robe široke potrošnje. U veoma kratkom periodu, dokazavši svoju poziciju na tržištu i opravdavajući povjerenje poslovnih partnera, Riva d.o.o. je počela saradnju sa većim renomiranim brendovima i firmama na regionu bivše Jugoslavije sa kojima uspješno posluje i danas.

Unapređenjem poslovanja, investiranjem u transportna sredstva, tehnoglogiju, aplikativna rješenja i kvalitetne ljudske resurse, Riva d.o.o. stvorila je distributivnu mrežu prodaje koja trenutno pokriva veći dio Bosne i Hercegovine. Ovo je posebno slučaj u ambulantnoj prodaji i dostavi, u čemu je Riva d.o.o. prepoznatljiv lider na tržištu Bosne i Hercegovine.

Tržište koje Riva d.o.o. trenutno pokriva broji blizu 2000 prodajnih mjesta. Kapacitet ovako velikog tržišta, obzirom na veličinu regiona, pokriveno je s velikom flotom teretnih vozila kojima se vrši prodaja i distribucija roba široke potrošnje. Riva d.o.o. i njene sestrinske firme djeluju uniformno na kompletnom regionu stvarajući tako homogene distributivne čvorove za prodaju i distribuciju proizvoda i roba široke potrošnje kao iza pružanje drugih usluga.

Firma posjeduje i vlastiti procesing centar za posredovanje pri prodaji e-dopuna svih telekom operatera u BiH koji procesira preko 500 prodajnih mjesta svakog dana.

U distributivnu mrežu Riva d.o.o. spadaju sljedeće podružnice i sestrinske firme:
• Riva d.o.o., Tuzla: Centrala firme.
• Podružnica Tuzla: Centralno skladište, veleprodaja, maloprodaja i mobilna dostava.
• Podružnica Brčko: veleprodaja i mobilna prodaja (9 maloprodajnih objekata)
• Riva Company Doboj: veleprodaja i mobilna prodaja (9 maloprodajnih objekata)
• Duhanpromet, Sarajevo: veleprodaja, maloprodaja i mobilna prodaja (110 maloprodajnih objekata)
• Duhan, Tuzla: 63 maloprodajna objekata
• Robni Terminal, Tuzla: Vanjski i unutrašnji promet roba i usluga, djelatnosti međunarodne špedicije i špediterskih usluga, usluge Javnog Carinskog Skladišta, usluge prevoza te iznajmljivanje mehanizacije.

Sva roba se distribuira preko našeg centralnog distributivnog centra u Tuzli prema poslovnicama i sestrinskim firmama u ostalim gradovima.

Pored vrhunskih materijalno-tehničkih resursa, strateški lociranih objekata veleprodaje i maloprodaje, potrebno je istaći da našu firmu prije svega čine ljudi. Kvalitetni ljudski resursi su ono što nas održava na liderskoj poziciji na tržištu. Riva d.o.o. i njene sestrinske firme trenutno upošljavaju više od 300 uposlenika.